14-03-2019 | 12:00

Рекомендації, щодо заповнення заяви про державну реєстрацію створення громадської організації

На сьогодні підготовка документів для реєстрації громадських організацій не потребує таких зусиль, як це було, приміром 10 років тому, водночас, як свідчить статистика, випадки некорректного заповнення документів зустрічаються і сьогодні, найчастіше «проблемним» документом для громадян виявляється заява, яка подається для реєстрації. Тому в даній статті ми розглянемо як правильно заповнювати заяву.

Відповідно до ст.15 Закону України «По державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

 • заява форма-1 «Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» має бути заповнена державною мовою;
 • заява заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами, друкуються з однієї чи двох боків аркуша;
 • уразі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються;
 • заява не повинна містити підчищення чи дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 • заява про державну реєстрацію підписується заявником.

УВАГА! У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинен бути нотаріально засвідчений.пр

Зразок заповнення заяви

 • найменування юридичної особи англійською мовою (за наявності) - для громадських об’єднань викладається тільки власна назва;
 • у громадських формувань кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи відсутній. Відповідно до п.9 ч.2 ст.9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” у разі відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у т.ч. кінцевий бенефіціарний власник (контролер) її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності;
 • зазначається тип приміщення – квартира ,кімната, кабінет, офіс тощо;
 • відомості про інший орган управління юридичної особи – заповнюється , якщо є інший орган юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи;
 • вид установчого документа, на підставі якого діє громадське формування – заповнюється у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;
 • паспортні дані – зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті;
 • відомості про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у т.ч. підписувати договори тощо. Відомості про фізичних осіб – платників податків, які мають право подавати документи для державної реєстрації – зазначаються за бажанням юридичної особи. Якщо таких осіб декілька, то заповнюється відповідна кількість аркушів сторінок заяви;
 • якщо членів керівних органів більше, то заповнюється відповідна кількість аркушів сторінок заяви;
 • якщо засновників більше одного, то заповнюється відповідна кількість аркушів сторінок заяви;
 • ідентифікаційний код( реєстраційний номер облікової картки платника податків) (за наявності) засновника– якщо засновником виступає іноземна особа, то зазначене поле не заповнюється.

Нормативно — правове регулювання:

 1. Закон України “ Про громадські об'єднання”;
 2. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”;
 3. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016р. № 3268/5, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630.

Телефон для довідок 22-24-09